معرفی جاذبه های گردشگری شهر خرو در شهرستان نیشابور

باغداری مهم‌ترین و رایج‌ترین فعالیت اهالی منطقه خرو است.